FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

दस्तावेज

साँफेबगर नगरपालिको आ.व २०७९/०८० को बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट। PDF icon नीति तथा कार्यक्रम -२०७९.pdf, PDF icon कार्यक्रम / परियोजना अनुसार बजेट बिनियोजन 2079-80, PDF icon संचित कोषबाट बिनियोजन हुने अनुमानको खर्च शिर्षकगत र श्रोतगत बिबरण.pdf
रातो किताब २०७८-७९ PDF icon रातो किताब - २०७८-२०७९ .pdf
बजेट २०७८-७९ PDF icon कार्यक्रम तथा परियोजना बजेट बिनियोजन, PDF icon बजेट उपशिर्षक अनुसार, PDF icon श्रोतमिलान
आ‍.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम PDF icon आ‍.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम.pdf
आ.व.०७७/०७८ को बार्षिक नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट PDF icon आ.व.०७७-७८ को बार्षिक नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट.pdf
साँफेबगर नगरपालिकाको आ.व. २०७६-७७ को बजेट नीति तथा कार्यक्रम PDF icon बजेट नीति तथा कार्यक्रम -२०७६-७७.pdf
साँफेबगर नगरपालिकाको आ.व. २०७५/७६ को समष्ट बजेट PDF icon समष्ट बजेट २०७५७६.pdf