FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

Bid Addendum गरिएको बारे सूचना । 1 month 4 days ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक ) 2 months 1 week ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वाहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय र कारबाहीमा परेका उम्मेद्वादहरुको नामनामेसी विवरण । 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति (विद्यालय विदा सम्बन्धमा ) 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति 2 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायकको परीक्षा स्थगन सम्बन्धी सूचना । 2 months 3 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
राष्ट्रिय बाल दिवस सम्बन्धमा (सबै वडा कार्यालय ) 3 months 1 day ७९/८० सूचना तथा समाचार
लागत साझेदारीमा आलु बालीको साना ब्यवसायिक कृषि उत्पादन (पकेट ) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सुचना । 3 months 2 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
सहभागिता सम्बन्धमा 3 months 6 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
विद्यालय विकास प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धमा . 3 months 6 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
सहभागिता सम्बन्धमा 3 months 6 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
नगर प्रमुख रनिंग शिल्डमा सहभागी गराउन हुन् सूचना 3 months 6 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
राजस्व सुधार योजना २०७७ 3 months 6 days ७७/७८ योजना तथा परियोजना
जग्गा भाडामा लिने सम्बन्धी साँफेबगर नगरपालिकाको अत्यन्त जरुरी सूचना । 3 months 2 weeks ७९/८० सूचना तथा समाचार
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्काम दिने सम्बन्धी सूचना 3 months 2 weeks ७९/८० सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Pages