FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

शिर्षक: मिति: आर्थिक वर्ष
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना । 07/20/2023 - 11:48 ८०/८१
कोटेशन आव्हान गरेको सूचना । 06/06/2023 - 11:17 ७९/८०
लागत साझेदारीमा बर्षे आलु बालीको साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालनका लागी कोटेशन आव्हान सम्बन्धी सूचना । 03/09/2023 - 14:27 ७९/८०
बोलपत्र स्वीकृति गर्ने सम्बन्धि आशयको सूचना। 12/11/2022 - 16:15 ७९/८०
Bid Addendum गरिएको बारे सूचना । 11/02/2022 - 11:11 ७९/८०
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्का दिने सम्बन्धी सूचना (दोस्रो पटक ) 09/28/2022 - 14:45 ७९/८०
नदिजन्य सामग्रीको संकलन तथा उत्खनन् ठेक्काम दिने सम्बन्धी सूचना 08/21/2022 - 16:21 ७९/८०
शिल कोटेशन स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना । 04/18/2022 - 16:31 ७८/७९
Invitation For Online Bids. 03/30/2022 - 15:00 ७८/७९
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । 03/30/2022 - 14:56 ७८/७९