FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेद्वाहरुलाई कारबाही गर्ने सम्बन्धमा आयोगबाट भएको निर्णय र कारबाहीमा परेका उम्मेद्वादहरुको नामनामेसी विवरण ।