FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

कर्मचारीहरु

Photo Name Designation Section Email Phone
पुष्पा जोशी उपाध्याय अ.न.मि स्वास्थ्य
राजेश विश्वकर्मा ना.प.से.प्रा पशु
देवेन्द्र ओड ना.प.से.प्रा पशु
शंकर प्रसाद खनाल ना.प.से.प्रा पशु
बल बहादुर खड्का ना.प.से.प्रा पशु
दल बहादुर भुल ना.प.से.प्रा पशु
सचिन बुढा ना.प्रा.स कृषि
मदन रावल ना.प्रा.स कृषि
तारा बुड्थापा ना.प्रा.स कृषि
डम्बर कुमारी कुमाल ना.प्रा.स कृषि

Pages