FAQs Complain Problems

नगरपालिकाले कुन क्षेत्रमा सुधार गर्दा राम्रो होला?

सडक
43% (105 votes)
पर्यटन
21% (51 votes)
प्रविधि
29% (71 votes)
अन्य
8% (20 votes)
Total votes: 247