FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धी सूचना 1 year 5 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
कोरोना भाइरस सम्बन्धि प्रेस विज्ञप्ती 2 years 5 months सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ती 2 years 5 months सूचना तथा समाचार
साक्षर नगर घोषणा प्रतिवेदन 2 years 6 months सूचना तथा समाचार
अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा 2 years 7 months सूचना तथा समाचार
ईन्जिनियर, सव ईन्जिनियर र असिस्टेन्ट सव ईन्जिनियर पदहरुको लागि परिक्षा मिति संशोधनबारे 2 years 8 months सूचना तथा समाचार
२०७६/०८/२८ गते लिईएको लिखित परिक्षाको नतिजा र सफल उम्मेदवारहरुको मौखिक परिक्षाबारे 2 years 8 months सूचना तथा समाचार
लिखित र मौखिक परिक्षाबारे 2 years 8 months सूचना तथा समाचार
५.७ रेक्टर स्केलको भूकम्पको क्षतीबारे प्रेस विज्ञप्ती 2 years 8 months सूचना तथा समाचार
२५ जना कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी साँफेबगर नगरपालिकाको सुचना 2 years 9 months सूचना तथा समाचार
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायकको नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा। 2 years 9 months सूचना तथा समाचार
एम.आई.एस अपरेटर र फिल्ड सहायकको परिक्षा सम्बन्धमा 2 years 9 months सूचना तथा समाचार
साँफेबगर नगरपालिकाका ५१ जनालाई अपाङ्गता परिचय पत्र वितरण 2 years 10 months सूचना तथा समाचार
एम.आई.एस. अपरेटर र फिल्ड सहायक पदको सङ्क्षिप्त सूची प्रकाशन सम्बन्धी सुचना। 2 years 10 months सूचना तथा समाचार
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको तर्फबाट २०७६ सालमा प्रदान गरिने सार्वजनिक विदा सम्बन्धमा 3 years 1 day सूचना तथा समाचार

Pages