FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

साफेबगर नगरपालिका मा गरिएको लकडाउन २४ गते बाट खोलिने जानकारी । 1 year 11 months सूचना तथा समाचार
बोलपत्र म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना 1 year 11 months सूचना तथा समाचार
२०७७/०५/०९ गते देखि २०७७/०५/१६ गते सम्म लकडाउन गर्ने निर्णय 1 year 11 months सूचना तथा समाचार
२०७७/०५/०६ गते देखि २०७७/०५/१२ गते सम्म नगर कार्यपालिकाको कार्यालयका सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द गरिनेबारे 1 year 11 months सूचना तथा समाचार
२०७७/०४/३२ गते देखि २०७७/०५/०५ गते सम्म नगरका सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द गरिनेबारे 2 years 4 hours सूचना तथा समाचार
प्राविधिक सहायक करारमा पदपुर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना 2 years 1 week सूचना तथा समाचार
आ.व.०७७/०७८ को बार्षिक नीति‚ कार्यक्रम तथा बजेट 2 years 1 month सूचना तथा समाचार
७५ जना मानिसमा कोरोना पुष्टि 2 years 1 month सूचना तथा समाचार
प्रेस विज्ञप्ति 2 years 2 months सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृति गरिएको बारे 1 year 5 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सम्पुर्ण सार्वजनिक सेवाहरु बन्द गरिएको बारे 2 years 2 months सूचना तथा समाचार
पुन:बोलपत्र दाखिला गर्ने सम्बन्धी सूचना 1 year 5 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
अनलाईन राहत फारमबारे सूचना 2 years 2 months सूचना तथा समाचार
बोलपत्र दाखिला गर्न म्याद थप सम्बन्धी जरुरी सूचना 1 year 5 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
खाता नं. परिवर्तन भएको जरुरी सूचना 2 years 3 months सूचना तथा समाचार

Pages