FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सूचना 7 months 3 weeks सूचना तथा समाचार
कवाडी कर संकलन गर्ने कार्य सम्बन्धि सूचना 1 year 5 days सूचना तथा समाचार
नदिजन्य पदार्थ उत्खनन बोलपत्र आव्हान सम्बन्धि सूचना 1 year 5 days सूचना तथा समाचार
भुक्तानी सम्बन्धि सूचना 1 year 1 month सूचना तथा समाचार
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन सम्बन्धि सूचना 1 year 1 month सूचना तथा समाचार
आ‍.व. २०७८-७९ को नीति तथा कार्यक्रम 1 year 1 month सूचना तथा समाचार
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 1 year 2 months News and Notices
कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी सूचना 1 year 4 months सूचना तथा समाचार
बहुउद्देश्यीय नर्सरी स्थापना तथा हाल संचालित नर्सरीहरुको क्षमता अभिबृद्धी कार्यक्रम संचालन सम्बन्धि सूचना । 1 year 4 months सूचना तथा समाचार
Invitation for Sealed Quotation 1 year 4 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
मेलमिलापकर्ताको सूचीमा नाम सूचीकृत गर्ने सम्बन्धी अत्यन्त जरूरी सूचना 1 year 4 months सूचना तथा समाचार
बोलपत्र स्विकृति गर्ने आशयको सूचना 1 year 5 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बैद्य, स्वीपर र एम्बुलेन्स चालकको छनोट परिक्षाबारे 1 year 6 months सूचना तथा समाचार
त्रुटी सच्चाईएको सूचना 1 year 6 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation for Electronic Bids 1 year 6 months सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

Pages