FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

सूचना सूचान सूचना 1 month 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
साँफेबगर नगरपालिकाको आ.व २०७९/०८० को बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रम । 1 month 3 weeks ७९/८० बजेट तथा कार्यक्रम
उपस्थिती सम्बन्धमा । 1 month 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा ( दोस्रो कार्यपालिकाको तेस्रो बैठक ) 1 month 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
उपस्थिति सम्बन्धमा । (सबै वडा कार्यलय ) 1 month 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना 1 month 4 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
आ.व. २०७९/८० को लागि रोजगारमुलक आयोजना वार्षिक कार्यक्रममा समावेश गराउने सम्बन्धमा । 1 month 4 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
कार्यपालिका बैठक उपस्थिति सम्बन्धमा । 2 months 1 day ७८/७९ सूचना तथा समाचार
स्वंयसेवी गणक करारमा लिने सम्बन्धी सूचना । 2 months 5 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
लागत साझेदारीमा तरकारी र अदुवा बालीको साना ब्यबसायिक कृषि उत्पादन (पकेट) विकास कार्यक्रम संचालन सम्बन्धी सूचना।। 2 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
शिल कोटेशन स्वीकृति गर्ने आशयको सूचना । 3 months 4 weeks ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
Invitation For Online Bids. 4 months 2 weeks ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
बोलपत्र स्वीकृतिको आशयको सूचना । 4 months 2 weeks ७८/७९ सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना
सूचना सूचना सूचना (भलिवल प्रतियोगिता ) 4 months 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
शारीरिक अपाङ्गता परिक्षण घुम्ति शिविर सूचना । 4 months 3 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार

Pages