FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रत्येक जिल्लामा जिल्लागत विशिष्टताका आधारमा प्रत्येक जिल्ला १ विशिष्ट उद्योग स्थापना/ प्रवर्द्धनका लागि पुँजीगत अनुदान सहायतासम्बन्धी प्रस्ताव आव्हानको सूचना ।