FAQs Complain Problems

प्रमुख सूचना:

सूचना तथा समाचार

निर्देशन कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा । 5 days 10 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव पेस गर्ने सम्बन्धी सूचना । 2 weeks 5 hours ७९/८० सूचना तथा समाचार
सहभागीता सम्बन्धमा । ( वडा नं. १०,११ ,१२,१३ र १४ का सामुदायिक विद्यालयहरु) 3 weeks 3 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
कार्यादेश सम्बन्धमा ।(सम्बन्धीत विद्यालयहरु ) 3 weeks 4 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
वडास्तरीय भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन सहजीकरण समिति गठन गर्ने सम्बन्धमा । 3 weeks 4 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
विद्यालय समायोजन सम्बन्धमा । ( सबै वडा कार्यालयहरु ) 3 weeks 5 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
रोजगार सहायक करारमा पदपूर्ति गर्ने सम्बन्धी सूचना । 3 weeks 6 days ७९/८० सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना 4 weeks 1 day ७९/८० सूचना तथा समाचार
सामजिक सुरक्षा भत्ता परिचयपत्र नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा । 4 weeks 1 day ७८/७९ सूचना तथा समाचार
मतदाता नामावली संकलन कार्यक्रम सम्बन्धी सूचना . 4 weeks 1 day ७८/७९ सूचना तथा समाचार
उपस्थिति सम्बन्धमा ( वडा अध्यक्ष र कार्यपालिका सदस्य सबै ) 1 month 2 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
उपस्थिती सम्बन्धमा ( कार्यपालिका सदस्य / वडा अध्यक्ष / वडा सचिब सबै ) 1 month 4 days ७८/७९ सूचना तथा समाचार
ILG-PROFILE गणकको लागि सिफारिस गरिएको सूचना । 1 month 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना 1 month 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार
सूचना सूचना सूचना (गणकको परिक्षा ) 1 month 2 weeks ७८/७९ सूचना तथा समाचार

Pages